معنی و ترجمه کلمه کالسکه یا درشکه چهارچرخه کرایه به انگلیسی کالسکه یا درشکه چهارچرخه کرایه یعنی چه

کالسکه یا درشکه چهارچرخه کرایه

fiacre


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها