معنی و ترجمه کلمه کالسکه به انگلیسی کالسکه یعنی چه

کالسکه

brougham
carriage
coach
stagecoach

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها