معنی و ترجمه کلمه کالسکه به انگلیسی کالسکه یعنی چه

کالسکه

brougham
carriage
coach
stagecoach


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها