معنی و ترجمه کلمه کالیفورنیم به انگلیسی کالیفورنیم یعنی چه

کالیفورنیم

Californium


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها