معنی و ترجمه کلمه کاملاً اشغال شده به انگلیسی کاملاً اشغال شده یعنی چه

کاملاً اشغال شده

engrossed


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها