معنی و ترجمه کلمه کاملاً باز به انگلیسی کاملاً باز یعنی چه

کاملاً باز

wide


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها