معنی و ترجمه کلمه کاملاً بیدار به انگلیسی کاملاً بیدار یعنی چه

کاملاً بیدار

wide awake


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها