معنی و ترجمه کلمه کاملاً تازه به انگلیسی کاملاً تازه یعنی چه

کاملاً تازه

span new
spic and span
spick and span


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها