معنی و ترجمه کلمه کاملاً خسته کردن به انگلیسی کاملاً خسته کردن یعنی چه

کاملاً خسته کردن

wear out


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها