معنی و ترجمه کلمه کاملاً خشک به انگلیسی کاملاً خشک یعنی چه

کاملاً خشک

air dry


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها