معنی و ترجمه کلمه کاملاً دو رشته اى به انگلیسی کاملاً دو رشته اى یعنی چه

کاملاً دو رشته اى

full duplex


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها