معنی و ترجمه کلمه کاملاً سرد و بسته شده به انگلیسی کاملاً سرد و بسته شده یعنی چه

کاملاً سرد و بسته شده

gelid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها