معنی و ترجمه کلمه کاملاً شکست دادن به انگلیسی کاملاً شکست دادن یعنی چه

کاملاً شکست دادن

rout

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها