معنی و ترجمه کلمه کاملاً شک ست خورده به انگلیسی کاملاً شک ست خورده یعنی چه

کاملاً شک ست خورده

kaput

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها