معنی و ترجمه کلمه کاملاً کر به انگلیسی کاملاً کر یعنی چه

کاملاً کر

stone deaf

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها