معنی و ترجمه کلمه کامل شدن به انگلیسی کامل شدن یعنی چه

کامل شدن

ripen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها