معنی و ترجمه کلمه کاموا به انگلیسی کاموا یعنی چه

کاموا

woolen

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها