معنی و ترجمه کلمه کامپیوترى شدن به انگلیسی کامپیوترى شدن یعنی چه

کامپیوترى شدن

computerization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها