معنی و ترجمه کلمه کامپیوترى به انگلیسی کامپیوترى یعنی چه

کامپیوترى

computer simulation
computerized

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها