معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر ترتیبى به انگلیسی کامپیوتر ترتیبى یعنی چه

کامپیوتر ترتیبى

sequential computer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها