معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر خود وفق به انگلیسی کامپیوتر خود وفق یعنی چه

کامپیوتر خود وفق

self adapting computer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها