معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر رومیزى به انگلیسی کامپیوتر رومیزى یعنی چه

کامپیوتر رومیزى

desktop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها