معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر قیاسى به انگلیسی کامپیوتر قیاسى یعنی چه

کامپیوتر قیاسى

analog computer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها