معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر مجازى به انگلیسی کامپیوتر مجازى یعنی چه

کامپیوتر مجازى

virtual computer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها