معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر مقصود به انگلیسی کامپیوتر مقصود یعنی چه

کامپیوتر مقصود

object computer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها