معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر ناهنگام به انگلیسی کامپیوتر ناهنگام یعنی چه

کامپیوتر ناهنگام

asynchronous computer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها