معنی و ترجمه کلمه کامپیوتر همه منظوره به انگلیسی کامپیوتر همه منظوره یعنی چه

کامپیوتر همه منظوره

main frame

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها