معنی و ترجمه کلمه کامیون داراى ظرفیت معینى به انگلیسی کامیون داراى ظرفیت معینى یعنی چه

کامیون داراى ظرفیت معینى

tonner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها