معنی و ترجمه کلمه کانون عدسى به انگلیسی کانون عدسى یعنی چه

کانون عدسى

focus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها