معنی و ترجمه کلمه کاه و پوشال و مواد سبکى که لاى ظروف و مال التجاره مى گذارند تا از آسیب مصون بماند به انگلیسی کاه و پوشال و مواد سبکى که لاى ظروف و مال التجاره مى گذارند تا از آسیب مصون بماند یعنی چه

کاه و پوشال و مواد سبکى که لاى ظروف و مال التجاره مى گذارند تا از آسیب مصون بماند

dunnage


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها