معنی و ترجمه کلمه کاوش به انگلیسی کاوش یعنی چه

کاوش

analysis
analyzation
dig
excavation
ferret
penetration
probe
probing
research
rummage
search

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها