معنی و ترجمه کلمه کاکائو به انگلیسی کاکائو یعنی چه

کاکائو

cacao
chocolate
coca
coco
cocoa


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها