معنی و ترجمه کلمه کبد به انگلیسی کبد یعنی چه

کبد

liver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها