معنی و ترجمه کلمه کتاب سفید به انگلیسی کتاب سفید یعنی چه

کتاب سفید

white book
white paper

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها