معنی و ترجمه کلمه کتاب مقدس به انگلیسی کتاب مقدس یعنی چه

کتاب مقدس

holy writ
scripture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها