معنی و ترجمه کلمه کتک کارى در گوشه اى به انگلیسی کتک کارى در گوشه اى یعنی چه

کتک کارى در گوشه اى

dogfight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها