معنی و ترجمه کلمه کتیبه به انگلیسی کتیبه یعنی چه

کتیبه

coping
cornice
epigraph
frieze
frise
inscription

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها