معنی و ترجمه کلمه کت چرمى مردانه که به تن چسبیده باشد به انگلیسی کت چرمى مردانه که به تن چسبیده باشد یعنی چه

کت چرمى مردانه که به تن چسبیده باشد

jerkin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها