معنی و ترجمه کلمه کثافت به انگلیسی کثافت یعنی چه

کثافت

addle
contamination
dirt
filth
guck
impurity
jakes
mire
muck
pollution
slubber
smirch
smooch
soilure
sully

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها