معنی و ترجمه کلمه کثیرالاضلاع پنج ضلعى منظم به انگلیسی کثیرالاضلاع پنج ضلعى منظم یعنی چه

کثیرالاضلاع پنج ضلعى منظم

regular solid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها