معنی و ترجمه کلمه کج بیل به انگلیسی کج بیل یعنی چه

کج بیل

hoe
scoop
scuttle
shovel
spud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها