معنی و ترجمه کلمه کج رفتارى به انگلیسی کج رفتارى یعنی چه

کج رفتارى

deviance
deviancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها