معنی و ترجمه کلمه کج کج نگاه کردن به انگلیسی کج کج نگاه کردن یعنی چه

کج کج نگاه کردن

squinny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها