معنی و ترجمه کلمه کدو سبز به انگلیسی کدو سبز یعنی چه

کدو سبز

zucchini


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها