معنی و ترجمه کلمه کرجى ماهیگیرى به انگلیسی کرجى ماهیگیرى یعنی چه

کرجى ماهیگیرى

trawler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها