معنی و ترجمه کلمه کرجى یا قایق موتورى سریع السیر به انگلیسی کرجى یا قایق موتورى سریع السیر یعنی چه

کرجى یا قایق موتورى سریع السیر

speedboat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها