معنی و ترجمه کلمه کرخت کننده به انگلیسی کرخت کننده یعنی چه

کرخت کننده

soporiferous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها