معنی و ترجمه کلمه کرست به انگلیسی کرست یعنی چه

کرست

corselet
corset
girdle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها