معنی و ترجمه کلمه کرسى نشین به انگلیسی کرسى نشین یعنی چه

کرسى نشین

seater

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها