معنی و ترجمه کلمه کرفس به انگلیسی کرفس یعنی چه

کرفس

celery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها