معنی و ترجمه کلمه کرم مانند به انگلیسی کرم مانند یعنی چه

کرم مانند

vermian
vermicular
vermiform
wormy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها